Eskild Tjalve

Kan det spirituelle og videnskabelige forenes?
"Hele udgangspunktet for det nye verdensbillede er anderledes end det fysiske. Det fysiske verdensbilledes udgangspunkt og grundlag er, alt er fysisk stof eller fysisk energi, man kan måle i et apparat.
I det nye verdensbillede; der er grundlaget en stor bevidsthed. Og bevidsthed og liv; det kan ikke skilles ad. Det er to sider af samme sag. Så, der har man vendt det hele på hovedet. Bevidsthed og liv opstår ikke lige pludseligt - det er det, der er grundlaget."

Eskild Tjalve
CIVILINGENØR, FORFATTER, CLAIRVOYANT OG KUNSTNER

Bing B.

SPIRITUEL VEJLEDER


Han brugte sin tidligere erfaring med at formidle igennem illustrationer som civilingeniør på en ny måde. Han malede livsformåls-billeder, hvor hans intuition og clairvoyance kunne vejlede ham. Undervejs fortæller Eskild om hans professionelle erfaring i at gå i dybden med symboler, intuition, livsformål og meditation. Han præsenterer desuden pointer fra sin nye bog, “Enhed - videnskab og spiritualitet forenet,” hvor ny forskning baner vejen for et nyt verdensbillede ud fra videnskabelige metoder. Her spiller bevidsthed og liv en central rolle og viser, at alt er forbundet. Det vil ændre vores syn på, hvem vi selv er som bevidsthed, og hvordan vi i en tid præget af global epidemi og kriser, skal påny lære at leve ud fra både hjerte og hjerne.  

Eskilds fortidige virke som civilingeniør kom bag på mig i min research. I de år, hvor jeg har kendt til hans spirituelle bøger, kendte jeg ikke til at hans teknisk-videnskabelige baggrund. 

Jeg mødte Eskilds bøger i 90'erne. Hans unikke grafiske stil er letgenkendelig. I sin nyeste bog, "Enhed - videnskab og spiritualitet forenet," forklarer han hvorfor formidling gennem illustrationer, har været vigtige for ham; "Symbolske billeder har den store fordel (...), at de kan rumme et helt budskab på én gang, og de kan fastholdes i et stykke tid, mens der knyttes forskellige informationer til det emne, som symbolet omhandler." 

I vores samtale uddyber Eskild, hvordan hans clairvoyante billeder med symboler har hjulpet 1200 klienter med deres livsformål i årenes løb. 

Eskild har en livslang karriere inden for det spirituelle. Udover sine foredrag, bøger osv. har han taget initiativ til et politisk parti, Visions-Partiet. Nu har han så kastet sig ud i en bog, der omhandler foreningen af videnskab og spiritualitet. 

I bogen adresserer han en af vores tids store udfordringer. Nemlig dette, at vi mentalt har adskilt vores opfattelse af virkeligheden i fragmenter. Om end bogen beskæftiger sig overordnet set med 2 af disse virkelighedsopfattelser: den videnskabelige og den spirituelle, kunne man argumentere for, at vores virkelighed er yderligere fragmenteret i psykologi, politik, kunst mv. Der er intet galt i, at vi har mange perspektiver på virkeligheden, hvis de er forenelige. Det er de bare sjældent. Og det gør os til fragmenterede mennesker, som har svært ved at leve i et sammenhængende og meningsfuldt liv, hvor vi ved, hvad der er virkeligt.

Ja, Eskild har mange strenge at spille på. Han forener i bund og grund mange forskelligartede perspektiver på spiritualitet for mig at se. Samtidig er han klar og tydelig i sin formidling. 

Jeg oplevede undervejs i vores samtale, hvordan en energistrøm gradvist blev etableret imellem os. Det var behageligt og beroligede mig. Han talte om bevidsthed på et tidspunkt, og jeg kunne mærke, hvordan min eksistentielle angst pludselig forsvandt.

Han talte om at vores verdensbillede har brug for forandring. Og jeg kunne mærke, hvor vigtigt det er, at jeg står ved et spirituelt perspektiv på virkeligheden, som jeg egentlig kan mærke. Og at jeg er åben omkring mit eget verdensbillede. Det kræver, at jeg tror på, at jeg kan gøre en positiv forskel for andre, når jeg inspirerer dem. Ligesom Eskild.

Åbn din foretrukne tjeneste

eller lyt her

Podcaster Soroush Zand
Mit formål med denne podcast-serie er at blive klogere på mine gæsters spiritualitet.
I bund og grund vil jeg gerne inspireres til selv at leve et mere helt liv.
Det samme vil jeg gerne give mine lyttere mulighed for.
Læs mere om mig
 

Tilmeld dig og hold dig opdateret

NYHEDSBREV


Støt med en mønt

Alle mine podcast-aktiviteter har været hobbybaserede og drevet med egne midler. Jeg takker alle mine støttere med et personligt takkebrev og evt. en lille gave, hvis de ønsker at støtte mig.

Du kan læse mere om hvordan her (åbner nyt vindue).

Podcast

Lyt med på "Sjæl", når samtaler om spiritualiet udfolder sig med interessante gæster.